Logo - Tenisový klub Louny

TENISOVÝ KLUB LOUNY

AKTUALITY

Vážení členové, podporovatelé a fanoušci Tenisového klubu Louny

Máme pro vás radostnou zprávu, dvorce jsou v omezeném režimu otevřeny od soboty 11.dubna 2020!

Vzhledem k aktuální situaci, kdy vládním nařízením byla otevřena venkovní sportoviště, spouštíme hru v první fázi na třech venkovních kurtech (čtyřka, pětka, šestka) a to za těchto pravidel:

  1. Na dvorci se mohou vždy pohybovat maximálně 2 hráči, při hře mohou být bez zakrytí úst. Při pohybu v areálu musí mít hráči i návštěvníci ústa zakrytá, dodržovat odstup 2 metry a dodržovat nařízení o setkávání max. 2 osob.
  2. Hrát na dvorcích můžou pouze hráči, kteří si dvorec zarezervují telefonicky (tel. 604 475 338, rezervace budou přijímány v době od 09:00h do 18:00h) nebo přes online rezervační systém (bude snad spuštěný během první poloviny dubna). Toto opatření se netýká mládeže trénující s trenéry
  3. Šatny a sociální zařízení zůstávají uzavřena, hráči si mohou vyzvednout své věci v šatnách, ale nesmí se již vracet a své věci ukládat. Tímto zároveň žádáme všechny, kdo mají ve svých skříňkách uloženy nějaké věci, aby si je do 17.dubna 2020 vyklidily. Dne 18. dubna bude prováděna revize skříněk, kdy část skříněk bude odstraněna.

Chápeme, že některá omezení mohou působit až nesmyslně, nicméně jejich dodržování je v tuto chvíli nezbytné a umožní hraní tenisu alespoň v takto omezené míře, což je zcela jistě naším prvořadým cílem. Proto prosíme všechny hráče Tenisového klubu Louny o jejich dodržovaní a pevně věříme, že co nejdříve dojde k normálnímu chodu klubu.

I přesto, že současný stav nedovolil svolat standartní členské brigády, tak vzhledem k úsilí vedení klubu a trenérů, kteří v rámci možných výjimek z omezení pohybu osob, se podařilo dvorce připravit. Tímto bych jim chtěl za tuto práci velmi poděkovat.

Členské příspěvky: Velmi Váš všechny prosíme o co nejrychlejší úhradu členských příspěvků. Částka pro mládež do 18ti let a studenty je 1.500,- Kč za rok, pro dospělé 3.700,- Kč za rok, 2.500,- Kč pro důchodce a 500,- Kč je částka udržovacích příspěvků. Příspěvky prosím pošlete na číslo účtu 891638349/0800, do poznámky vždy uveďte jméno člena, za jakého jsou příspěvky hrazeny. Asi každému z nás je jasné, že sportovní kluby budou velmi postiženi současnou situací a proto vás moc prosím o úhradu členských příspěvků do 20. dubna 2020. Po tomto datu ti z vás, kteří nebudou mít uhrazené členské příspěvky a budou chtít hrát, tak na ně bude nahlíženo jako na nečleny a musí sí dvorec pronajmout jako nečlen. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně fungování klubu v následujícím období prosím kontaktujte Vojtu Vágnera, tel. 723 232 878 nebo na emailu vagnervoj@gmail.com.

Trénování: Tréninky mládeže probíhají opětovně od 14.dubna 2020. Ohledně trénování se proto prosím obracejte na jednotlivé trenéry - Vladan Malkus 603 594 458, Tomáš Musil 733 737 455, Dvořák Honza 731 225 519, Miroslav Zelenka 604 757 037.

Valná hromada: Termín 6. dubna nebyl pochopitelně dodržen, o náhradním termínu vás budeme informovat jakmile bude možné svolávat větší akce.

Vážení přátelé, dnešní situace sportu všeobecně vůbec nepřeje. Jsem si jist, že silná a stabilní sportoviště tuto situaci přežijí, nicméně nyní o to více je potřeba držet při sobě a snažit se klubu maximálně pomoci. Proto vás ještě jednou opravdu prosíme o co nejrychlejší úhradu členských příspěvků.

Vojtěch Vágner
člen rady Tenisového klubu Louny, z.s.
email: info@tenis-louny.cz
tel. + 420 723 232 878

Turnaj mužů kategorie "B"

Turnaj mužů kategorie "B"

13. července až 14. července od 9:00

Finále dívek

Turnaj O pohár města Louny

Tereza Holubová podlehla Adélce Bejčkové z TK Brozany. Vítězce gratulujeme!

Nikolas Moravec

Turnaj O pohár města Louny

Vítězem chlapecké kategorie turnaje O pohár města Louny se stal Nicolas Moravec. Moc gratulujeme🙂!

HISTORIE KLUBU

Přesné datum vzniku tenisového klubu není známo. Původní dvorce stávaly v místech dnešního dětského hřiště v Masarykových sadech. Prvotní zmínka o lounském tenise je 26. října 1927, kdy byly schváleny stanovy lounského tenisového klubu, který byl zaregistrován u zemské politické správy dne 14. listopadu 1927. Valná hromada 22. března 1928 schválila do funkce předsedy klubu pana Josefa Jiráska, majitele mlýnů.

Dnešní tenisové dvorce byly postaveny v roce 1930. U příležitosti jejich otevření se zde konal exhibiční zápas mezi mistrem světa Karlem Koželuhem a slavným hercem, výborným tenistou Vlastou Burianem. Vlasta Burian hrál i přes viditelný handicap. Měl totiž poraněnou ruku. Karel Koželuh se stal 15. srpna 1930 čestným členem klubu. Není bez zajímavosti, že v roce 1931 činil členský příspěvek 140 korun pro člena staršího 14 let, 40 korun do 14 let a 50 korun pro hosta na měsíc.

3. ledna 1932 se konala v hotelu Union ustavující schůze, na které došlo ke sloučení 1. Lawn tenisového klubu s veslařským klubem VK Ohře. V čele tenisového odboru stanul Dr. Bohumil Havránek. Za okupace tenisový klub mile prosperoval, což dokladují počty členů v jednotlivých rocích (1938 – 81 členů, 1939 – 57 členů, 1940 – 78 členů, 1941 – 53 členů).

V období komunismu se tenisový klub stal součástí tělovýchovné jednoty Lokomotiva Louny. O této době v archivu města není zmínka. Za zmínku však jistě stojí dlouhá doba předsedování MUDr. Lubora Singera, který mimo jiné přispěl velkou mírou k postavení nové klubovny se sociálním zařízením a tenisové haly.

V roce 1991 došlo k osamostatnění tenisového klubu. Lokomotiva Louny bezplatným převodem předala veškerý majetek nově založenému Tenisovému klubu 91 Louny. V roce 1995 byly postaveny dva nové dvorce. Dnes má areál šest venkovních dvorců a jeden krytý. Poslední velká rekonstrukce v tenisovém klubu proběhla v roce 2009, kdy se kompletně zrekonstruovala klubovna a v roce 2011, kdy proběhla renovace kurtů 1, 2 a 3 za velkého přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ČLENSTVÍ

Pro členství v tenisovém klubu Louny je základní podmínkou zaplacení členských příspěvků a dodržování platného provozního řádu.

členské příspěvky na rok 2020:

Zájemce o členství podá písemnou nebo ústní žádost o členství v TK. Po schválení jeho žádosti uhradí členský příspěvek a stavá se členem. Každý člen má právo využívat dvorce dle platného provozního řádu. Samozřejmostí je bezplatné využívání sociálního zázemí a klubovny TK.

Každý zájemce o členství a hraní v tenisovém klubu Louny je srdečně vítán!

Jsme hrdým partnerem firmy Babolat