Logo - Tenisový klub Louny

TENISOVÝ KLUB LOUNY

AKTUALITY

Vážení členové, podporovatelé a fanoušci Tenisového klubu Louny

Rada TK na svém posledním zasedání rozhodla o změně cen pronájmu tenisových hal. Vzhledem k nalezení úspor při provozu klubu a efektivním investicím v oblasti úspor energií (výměna zářivek za LED, zateplení hal, apod. ) se nám podařilo zlevnit pronájem hal. Nové ceny naleznete v kategorii REZERVACE.

Vojtěch Vágner
člen rady Tenisového klubu Louny, z.s.
email: info@tenis-louny.cz
tel. + 420 723 232 878

HISTORIE KLUBU

Přesné datum vzniku tenisového klubu není známo. Původní dvorce stávaly v místech dnešního dětského hřiště v Masarykových sadech. Prvotní zmínka o lounském tenise je 26. října 1927, kdy byly schváleny stanovy lounského tenisového klubu, který byl zaregistrován u zemské politické správy dne 14. listopadu 1927. Valná hromada 22. března 1928 schválila do funkce předsedy klubu pana Josefa Jiráska, majitele mlýnů.

Dnešní tenisové dvorce byly postaveny v roce 1930. U příležitosti jejich otevření se zde konal exhibiční zápas mezi mistrem světa Karlem Koželuhem a slavným hercem, výborným tenistou Vlastou Burianem. Vlasta Burian hrál i přes viditelný handicap. Měl totiž poraněnou ruku. Karel Koželuh se stal 15. srpna 1930 čestným členem klubu. Není bez zajímavosti, že v roce 1931 činil členský příspěvek 140 korun pro člena staršího 14 let, 40 korun do 14 let a 50 korun pro hosta na měsíc.

3. ledna 1932 se konala v hotelu Union ustavující schůze, na které došlo ke sloučení 1. Lawn tenisového klubu s veslařským klubem VK Ohře. V čele tenisového odboru stanul Dr. Bohumil Havránek. Za okupace tenisový klub mile prosperoval, což dokladují počty členů v jednotlivých rocích (1938 – 81 členů, 1939 – 57 členů, 1940 – 78 členů, 1941 – 53 členů).

V období komunismu se tenisový klub stal součástí tělovýchovné jednoty Lokomotiva Louny. O této době v archivu města není zmínka. Za zmínku však jistě stojí dlouhá doba předsedování MUDr. Lubora Singera, který mimo jiné přispěl velkou mírou k postavení nové klubovny se sociálním zařízením a tenisové haly.

V roce 1991 došlo k osamostatnění tenisového klubu. Lokomotiva Louny bezplatným převodem předala veškerý majetek nově založenému Tenisovému klubu 91 Louny. V roce 1995 byly postaveny dva nové dvorce. Dnes má areál šest venkovních dvorců a jeden krytý. Poslední velká rekonstrukce v tenisovém klubu proběhla v roce 2009, kdy se kompletně zrekonstruovala klubovna a v roce 2011, kdy proběhla renovace kurtů 1, 2 a 3 za velkého přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ČLENSTVÍ

Pro členství v tenisovém klubu Louny je základní podmínkou zaplacení členských příspěvků a dodržování platného provozního řádu.

členské příspěvky na rok 2023:

Zájemce o členství podá písemnou nebo ústní žádost o členství v TK. Po schválení jeho žádosti uhradí členský příspěvek a stavá se členem. Každý člen má právo využívat dvorce dle platného provozního řádu. Samozřejmostí je bezplatné využívání sociálního zázemí a klubovny TK.

Každý zájemce o členství a hraní v tenisovém klubu Louny je srdečně vítán!

Jsme hrdým partnerem firmy Babolat